شرکت کارکنان پتروشیمی سیراف در دوره آموزشی امداد و نجات

     کارکنان پتروشیمی سیراف در دوره آموزشی کمک های اولیه  و امداد و نجات شرکت کردند.

 

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی سیراف انرژی، در این دوره آموزشی دو روزه که به میزبانی مجتمع پتروشیمی سبلان برگزار شد، موضوعاتی نظیر تجهیزات ضروری کمک های اولیه، ماساژ قلبی ، خصوصیات امدادگر و وظایف آنها ،انواع خونریزی و سوختگی و انواع شکستگی و آتل بندی آموزش داده شد.

در این دوره که با حضور نمایندگان واحدهای آتش نشانی و بهداری پتروشیمی سیراف انرژی حضور داشتند،  جهت آمادگی هر چه بیشتر نفرات در برابر سوانح طبیعی، علاوه بر طرح موارد تئوری ، آموزش های عملی نیز ارائه شد.

اتل بندی 3 1

اتل بندی 4 1

Share :