چشم انداز

این مجموعه قصد دارد در آینده ای نزدیک با نگرشی دانش‌بنیان، مشتری مدار و همسو با مسئولیت اجتماعی و سازمانی خویش و توجه ویژه به ایمنی و محیط زیست، و با توسعه و تنوع بخشی به محصولات سهم بسزایی در تولید ملی و رونق اقتصادی همراه با سودی پایدار داشته باشد.