ویدئو پروژه شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی با محوریت تولید متانول با ظرفیت 1650 هزار تن در سال واقع در شهرستان دیر استان بوشهر

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

دیگر ویدئوها