مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

حسن نزهت

سوابق علمی:

– مهندسی صنایع

سوابق اجرایی:

– مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

– رئیس هیئت مدیره پتروشیمی تبریز

– عضو هیئت مدیره پتروشیمی اصفهان

– عضو هیئت مدیره پتروشیمی آریا

– مدیر فاز های 17/18 و فازهای 20/21 پارس جنوبی

محسن نوری

سوابق علمی:

– دکترای ژئوپلتیک از دانشگاه تهران (Ph.D) و کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق اجرایی:

– معاون مدیرعامل پتروشیمی زاگرس در امور شرکت ها و مجامع

– مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس (متعلق به بانک رفاه)

– عضو موظف هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه (متعلق به بانک رفاه)

– معاون مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری بانک رفاه در امور پروژه ها

– معاون اجرائی مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات (متعلق به بانک صادرات)

– عضو موظف هیئت مدیره هلدینگ تأمین آتیه (متعلق به بانک کشاورزی)

– رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت بین الملل تدبیر سبز (متعلق به بانک کشاورزی)

– مشاور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در امور اقتصادی و سرمایه گذاری

– مشاور مدیرعامل بانک ایران زمین در امور اقتصادی و سرمایه گذاری

– مشاور اجرایی مدیرعامل گروه فرآب

– مشاور مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری بانک ملی در امور نفت، گاز و پتروشیمی

– مشاور مدیرعامل گروه صنایع بهشهر

چنگیز مروج

سوابق علمی:

– کارشناسی حقوق

– کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق اجرایی:

– معاون مالی و سرمایه گذاری بانک سینا

– مدیر مالی و امور مجامع بانک سینا

– مدیر بازرسی و حسابرسی بانک سینا

– سرپرست اداره مبارزه با پولشویی در بانک سینا

– رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سینا

– عضو هیئت مدیره شرکت سینا یاران

– نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری نور

– مدیر بازرسی و حسابرسی بانک مهر اقتصاد

– ریاست شعبه و مدیر آموزش بانکداری جنوب کشور در بانک اقتصاد نوین