مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ انرژی سپهر برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ انرژی سپهر امروز 30 آبان ماه 1401 باحضور دکتر بهروز عباسی مدیرعامل، محمد هاشم رکن تهران ریس هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر و به ریاست علی لطفی برگزار شد.

 

Share :