مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی سیراف انرژی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت پتروشیمی سیراف انرژی، شنبه 7 آبان ماه 1401با حضور بهروز عباسی مدیرعامل انرژی سپهر، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ، به ریاست علی لطفی و به دبیری مهندس حسن ذوالفقاری مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی برگزار شد.

Share :