ماموریت

شرکت پتروشیمی سیراف انرژی با هدف سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات با کیفیت و کسب جایگاه بین المللی ایجاد شده است تا با مدیریت بهینه منابع و مشتری مداری، و با استفاده از سرمایه انسانی متعهد و متخصص، توسعه قابلیت‌های آموزشی، نوآورانه، شبکه ای و عملیاتی و احترام به ایمنی، بهداشت و محیط زیست، خلق ارزش و توسعه پایدار را رقم زند.