علی متخصص به سمت مدیر مالی سیراف انرژی منصوب شد

مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی، «علی متخصص» به عنوان مدیر مالی این شرکت منصوب و از زحمات سعید قاسمی آلاشتی در طول مدت سرپرستی این سمت تقدیر شد.

در قسمتی از این حکم آمده:

«با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی و در راستای تکمیل کادر مدیریتی این شرکت، بدین وسیله به سمت مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی منصوب می گردید. امید است با توجه به اهمیت موضوع تأمین منابع مالی پروژه و انضباط مالی در شرکت، در جهت دستیابی به اهداف مدنظر موفق باشید.»

Share :