شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی در یک نگاه

شرکت صنایع پتروشیمی سیـراف با محوریت تولید متانول با ظرفیت 1650 هزار تن در سال واقع در منطقه دَیِر​

Share :

گالری‌های مرتبط