در نشست مشترک مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛

خروج از بحران واحدهای تولیدکننده متانول با “تدبیر حاکمیتی” و “نقشه راه توسعه صنایع پایین دست”

به گزارش واحد ارتباطات و توسعه برند هلدینگ پتروفرهنگ، علیرضا بابازاده مدیرعامل این هلدینگ و فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشستی مشترک به بررسی بحران قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها پرداختند.

در این نشست مدیرعامل پتروفرهنگ اظهار داشت: در حال حاضر تولید ۸ شرکت تولید کننده متانول با حجم قابل ملاحظه ی سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی با بحران جدی مواجه شده است اما در عین حال معتقدیم با توجه به دغدغه دولت و مجلس انقلابی در حمایت از تولید داخل، می توان با ترسیم نقشه راه جدید، مشکل پیش آمده را مرتفع و درعین حال بستر توسعه صنایع پایین دست و جلوگیری از خام فروشی را نیز مهیا کرد.

بابازاده افزود: ابتکار عمل هوشمندانه دولت، مجلس و شرکت های پتروشیمی نه تنها می تواند پایان بخش بحران ایجاد شده باشد بلکه ریل گذاری جدیدی برای توسعه ی پایدار این صنعت در دستیابی به هدف ملی جهش سوم پتروشیمی ایران اسلامی خواهد بود.

در ادامه این نشست، حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: حمایت از صنعت ارزش آفرین پتروشیمی همواره مورد تاکید نمایندگان بوده و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. پیگیری و برگزاری نشست های متعدد با وزیر محترم نفت و تصمیم گیران این حوزه تا حصول نتیجه مطلوب در راستای اعتلای این صنعت ادامه خواهد داشت چراکه معتقدیم در حال حاضر حمایت خردورزانه و در عین حال دوراندیشانه از صنعت پتروشیمی یکی از الزامات اقتصاد پویا در کشور است.

Share :