بازدید مدیـرعامل هلدینگ انرژی سپهر و قائم مقام پتروفرهنگ از شرکت پتروشیمی سیراف انرژی

علی یاری مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر، مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ و جهانگیری قائم مقام انرژی سپهر از شرکت پتروشیمی سیراف انرژی در بندر دَیر در استان بوشهر بازدید کردند.

نظرپور و مسعودی از اعضای هیت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در این بازدید حضور داشتند.

گزارش تصویری

Share :