بازدید مدیـرعامل هلدینگ انرژی سپهر و قائم مقام پتروفرهنگ ازپـروژه پتروشیمی سـیـراف انـرژی

علی یاری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر و مقیمی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ از پتروشیمی سیراف انرژی در شهرستان بندردَیر در استان بوشهر بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور حسن نزهت مدیرعامل سیراف همراه بود، آخرین برنامه ها و راهکارها جهت شتاب دهی به پیشرفت پروژه بررسی شد.

 

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

مطالب مرتبط