بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره انرژی سپهر از پتروشیمی سیراف انرژی

بازدید دکتر بهروز عباسی مدیرعامل، مهندس محمدهاشم رکن تهران رئیس هیئت مدیره، مهندس مرضیه شاهدایی نایب رئیس هیئت مدیره، دکتر فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره و دکتر محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر از پتروشیمی سیراف انرژی.

Share :