بازدید مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر از سایت شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

دکتر عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر، به همراه دکتر جهانگیری قائم مقام مدیرعامل و مهندس نگار مدیر توسعه و برنامه ریزی هلدینگ انرژی سپهر، سه شنبه 7 دی ماه از سایت شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، مهندس ذوالفقاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی با ارائه گزارشی اجمالی از آخرین اقدامات انجام شده، مهمترین مشکلات و چالش های پیش روی این پروژه را مطرح نمود.

 

Share :