بازدید مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران از پروژه سیراف انرژی

با حضور مدیرعامل و قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر و مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی انجام گرفت؛
بازدیــد مــدیــرعــامل شـرکت ملـی پتــــروشـیـــمی ایـــران از پروژه سیراف انرژی

مهندس بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران به همراه دکتر بهروز عباسی مدیرعامل و دکتر فرهاد جهانگیری قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر از پروژه پتروشیمی سیراف انرژی در شهرستان دَیر استان بوشهر بازدید کردند.
در این بازدید که مهندس حسن ذوالفقاری مدیرعامل سیراف انرژی و مهندس اسماعیل نگار مدیر توسعه و برنامه ریزی انرژی سپهر نیز حضور داشتند، محمدی در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
پتروشیمی سیراف انرژی یکی از سه شرکت تولید کننده متانول زیر مجموعه هلدینگ انرژی سپهر است که پس از بهره برداری سالانه یک میلیون و 650 هزار تن محصول تولید خواهد کرد.

Share :