بازدید مدیران عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و پتروفرهنگ از پتروشیمی سیراف انرژی

دکتر نجف پور مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر بابازاده مدیرعامل پتروفرهنگ، دکتر عباسی مدیرعامل انرژی سپهر، دکتر باقرنژاد رئیس هیئت مدیره صندوق، مهندس مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ و دکتر جهانگیری قائم مقام انرژی سپهر روز سه شنبه 7 تیر ماه از سایت شرکت پتروشیمی سیراف انرژی بازدید کردند.

در جریان این بازدید، مهندس ذوالفقاری مدیرعامل شرکت پتروشیمی سیراف انرژی با ارائه گزارشی اجمالی از آخرین اقدامات انجام شده، مهمترین مشکلات و چالش های پیش روی این پروژه را مطرح نمود.

Share :