با حکم مدیرعامل؛ اسماعیل نگار به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه منصوب شد

بهروز عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر، اسماعیل نگار را به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه منصوب کرد.

در قسمتی از این حکم آمده: « با عنایت به تعهد، دانش و تجربیات ارزنده جنابعالی، به سمت “مدیر برنامه ریزی و توسعه” هلدینگ منصوب می گردید. از جنابعالی انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان از تمامی ظرفیت و توان خود و شرکت استفاده مناسب به عمل آوردید.»

Share :