اخبار

بازدید مدیـرعامل هلدینگ انرژی سپهر و قائم مقام پتروفرهنگ ازپـروژه پتروشیمی سـیـراف انـرژی

1402-01-22 0 comments

علی یاری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر و مقیمی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ از پتروشیمی سیراف انرژی در شهرستان بندردَیر در استان بوشهر بازدید کردند....

ادامه مطلب